📌เช็คมาตรการช่วยเหลือช่วง ‘โควิด-19’ จาก 8 ธนาคารรัฐผ่าน ‘www.gfa.or.th📌
“โควิด-19” ระลอกเดิมยังไม่ผ่านพ้นไป ระลอกใหม่รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ
รวมถึงธุรกิจและเงินในกระเป๋า ทำให้ธนาคารต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารของรัฐทยอยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในการบริหารจัดการ “หนี้” เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
วันนี้ โฟรบอส พลัส รวบรวมมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับประชาชนที่เป็นลูกค้า “ธนาคารรัฐ” 8 แห่ง จากเว็บไซต์ “www.gfa.or.th” ซึ่งเป็นเว็บไซต์จาก “สมาคมสถาบันการเงินรัฐ”์ ที่รวมความช่วยเหลือทางการเงินจาก “8 แบงก์รัฐ” ให้ประชาชนเข้าถึงมาตรการทางการเงินได้ง่ายขึ้นค่ะ (Cr. bangkokbiznews)
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
4. ธนาคารกรุงไทย
5. ธนาคารอิสลาม
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)
8. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีมาตรการช่วยเหลือที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 64)

ใส่ความเห็น