📣ใกล้ถึงวันสุดท้ายของมาตรการขยายเวลาสู้ภัยโควิด
⏰ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 มิถุนายน 2564
😀เฉพาะยื่นทางอินเทอร์เน็ต

👍👍เว้นระยะห่าง ปลอดเชื้อ หยุดการแพร่กระจาย
ใช้บริการ e-Filing กรมสรรพากร

#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ภงด90 #ภงด91 #ภงด50 #ภงด55 #Disclosureform #ภงด1 #ภงด2 #ภงด3 #ภงด53 #ภงด54 #ขยายเวลา #eFiling #online #กรมสรรพากร

ใส่ความเห็น