รวมมาตรการควบคุม COVID-19 รอบใหม่ บังคับใช้ 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
❌ ปิดแคมป์ก่อสร้างชั่วคราว 30 วัน ควบคุมการระบาดของโรค
❌ ห้ามทานอาหาร/เครื่องดื่มในร้าน สั่งกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น
❌ ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่งดให้บริการในพื้นที่โรงภาพยนตร์ สระน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร เพิ่มระยะห่าง และต้องเพิ่มการทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศ
❌ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม เปิดตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง
❌ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จำนวนคนรวมกันมากกว่า 20 คน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น

📌 คำสั่งนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

ใส่ความเห็น