📌พร้อมแล้วยื่นแบบก่อนได้เลย ไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้าย
✅ แบบฯ ภ.ง.ด.50 /ภ.ง.ด.55
✅ Disclosure form เข้าหลักเกณฑ์ต้องยื่นด้วยหรือไม่
✅ ยื่นทาง e-Filing ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564
สมัครสมาชิก e-Filing ได้ที่นี่ >>https://bit.ly/3fI9QoW
ส่งเอกสารการสมัครทางเมล์

ใส่ความเห็น