ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ เหลือร้อยละ 2.5
ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. 64
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผย
มติ ครม.เห็นชอบ ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน
มาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตน
มาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
ในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564
ส่วนงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3
บริษัท โฟรบอส พลัส จำกัด
รับปรึกษางานด้านบัญชี
สนใจและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
โทร : 081-694-7762

ใส่ความเห็น