💸ปิดงบการเงินคืออะไร??💸

“การปิดงบการเงิน” คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนด ซึ่งการยื่นงบการเงินประจำปี
👉การจะปิดงบบริษัทที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องอาศัย ทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและน่าเชื่อถึง ในการดำเนินการ
👉ทั้งนี้ค่าบริการ “การปิดงบการเงิน” จะขึ้นอยู่กับ ปริมาณของงบที่ต้องการให้ดำเนินการค่ะ
 
 
 
จากผู้ชำนาญการ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
บ.โฟรบอส พลัส จำกัด
โทร : 081-694-7762

ใส่ความเห็น