⏰⏰ยังพอมีเวลาสำหรับการชำระภาษีด้วยบัตรภาษีรูปแบบกระดาษ
วันสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. และกรมสรรพากรจะรับชำระด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564
👍👍ตัวอย่างการใช้บัตรภาษีในรูปแบบกระดาษ เพื่อชำระภาษี
#บัตรภาษี #รูปกระดาษ #บัตรอิเล็กทรอนิกส์ #กรมสรรพากร

Cr.กรมสรรพากร

ใส่ความเห็น