👉👉กรมสรรพากรพัฒนาระบบการรับชำระภาษี
ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เป็นการส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงแจ้งงดรับชำระบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษ ซึ่งจะรับชำระบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษวันสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
Cr.กรมสรรพากร

ใส่ความเห็น